Google
 

Tuesday, April 21, 2009

4/21 Scores...

CPBL:
Lions 14 - Elephants 10:

123456789RHE
Lions00300902014192
Elephants01000423010142
Attendance: 4,065

WP - Cheng-Feng Lin (2-1, 2 IP, 0 R, 1 H, 0 K's, 1 BB)
ND - Valerio de los Santos (LSP, 3 IP, 1 R - 0 ER, 2 H, 4 K's, 3 BB's)
LP - Dan Core (0-1, 4 IP, 3 R, 5 H, 2 K's, 4 BB's)

Offense:
Lions:
CF (LF) Sung-Hsien Yang 3-6, 2B, RBI
DH Lien-Hung Chen 3-6, 2B, 3 RBI
1B KC Kao 2-5, HR (1), 3 RBI
3B Rico Washington 5-6, SB, RBI (5 hits in a game ties a CPBL record) - game MVP
2B Sen Yang 0-4, RBI
C Chih-Kang Kao 1-4, 2B, 2 RBI
SS Tung-Yi Yang 3-6, SB, 2 RBI
(LF) (RF) Tai-Chi Kuo 2-3

Elephants:
LF CYC 2-6, HR (2), 3 RBI
1B Chia Chia 1-4, SB
SS (3B) Chiang-Ho Chen 2-5, RBI
CF Chih-Peng Chen 1-4, 2 RBI
(C) Chun-Tai Wang 1-1, 2B, RBI
(DH) Yu-An Liu 1-1, SB, RBI
(C) Jui-Chang Chen 0-1, RBI
MILB:

AAA - FT Ni 2.2 IP, 4 R, 5 H, 3 K's, 1 BB, 1 HR allowed

AAA - CL Hu 1-4, 2B, BB, SB (1)

AA - YC Chen 2-5, 2B, RBI

A+ - CH Lin 0-3

A+ - CC Lee 2.1 IP, 3 R, 4 H, 4 K's, 1 BB

A - CT Tang 0-4 (Article on Tang)
MLB:

CMW Updates - Heading to Tampa / Skipping his next scheduled start against Boston

No comments: