Google
 

Wednesday, December 22, 2010

2010 CPBL Draft Results

Read more here.

Team:          Lions                      Bears                    Bulls                     Elephants
Round1:  Yung-Chi Chen      Yen-Wen Kuo        Chih-Pei Huang      Sung-Wei Tseng
Round2:  Wen-Yang Liao      Cheng-Hao Tseng   Hung-Cheng Lai     Chi-Hung Cheng
Round3:  Ying-Shan Wang     Te-Lung Yu            Wen-Cheng Hsu    Chun-Wei Chiu
Round4:  Wan-Lin Tsai          Wei-Jen Wang        Kun-Sheng Lin       Ta-Yuan Kuan
Round5:  En-Tse Huang         Yueh-Teng Hsu       Kai-Lun Chen        Hsiao-Jung Shih
Round6: Yu-Kang Fu             Ko-Yao Weng       Chia-Chu Lee         Chia-Wei Yen
Round7:  Na-Yao Fang         Chun-Yi Wu           Liu-Ching Huang    Chun-Sheng Huang

For the rest of the draft, go to the official CPBL site.

No comments: