Google
 

Wednesday, May 28, 2008

CPBL Standings & Leaders....

As of 5/28:
Standings:
1)Lions 29-13
2)Bears 21-17-2 6 GB
3)Elephants 18-19-2 8.5 GB
4)Bulls 18-22-1 10 GB
5)T-Rex 17-23-1 11 GB
6)Whales 16-25 12.5 GB

League Leaders (Top 5):
Batting Average:
1)Kuan-Jen Chen (Elephants) .368
2)Ssu-Chi Chou (T-Rex) .356
3)Chin-Feng Chen (Bears) .351
4)Long-Yi Huang (Bears) .346
5)Wu-Hsiung Pan (Lions) .345

Hits:
1)Long-Yi Huang (Bears) 62
2)Kuo-Ching Kao (Lions) 59
3)Chih-Wei Shih (Bears) 58
4)Kuan-Jen Chen (Elephants) 57
5)Chih-Yuan Chen (Elephants) 50

Home Runs:
1)Tilson Brito (Lions) 10
2)Chih-Yuan Chen (Elephants) 7
3)Long-Yi Huang (Bears) 6
4)Lien-Hung Chen (Lions) 6
5)Kuo-Ching Kao (Lions) 5

RBI's:
1)Kuo-Ching Kao (Lions) 42
2)Tilson Brito (Lions) 37
3)Kuan-Jen Chen (Elephants) 35
4)Lien-Hung Chen (Lions) 34
5)Chih-Yuan Chen (Elephants) 29

SB's:
1)Long-Yi Huang (Bears) 9
2)Sheng-Wei Wang (Elephants) 8
3)Chih-Yuan Chen (Elephants) 8
4)Hong-Sen Chu (Elephants) 7
5)Chun-Chiang Kao (Whales) 7

ERA:
1)Cory Bailey (T-Rex) 1.40
2)Chih-Chiang Chang (Lions) 2.44
3)Yu-Cheng Liao (Elephants) 2.51
4)Kobayashi Ryokan (Elephants) 2.59
5)Wen-Hsiung Hsu (Bears) 2.98

Wins:
1)Mike Johnson (Bears) 8
2)Lou Pote (Lions) 7
3)Cory Bailey (T-Rex) 5
4)Yu-Cheng Liao (Elephants) 5
5)Yueh-Ping Lin (Lions) 5

K's:
1)Wen-Hsiung Hsu (Bears) 46
2)Mike Johnson (Bears) 46
3)Kobayshi Ryokan (Elephants) 45
4)Yu-Cheng Liao (Elephants) 44
5)Steve Watkins (Whales) 43

Saves:
1)Yong-Chih Kuo (Bulls) 5
2)Chih-Wei Lin (Bulls) 5
3)Hong-Ren Huang (Whales) 4
4)Jermaine Van Buren (Bears) 2
5)Yi-Cheng Tseng (Lions) 2

No comments: